Gezin en Echtscheiding

Voor een echtscheiding stellen wij* met u een echtscheidingsconvenant en als er kinderen zijn, een ouderschapsplan op. In het echtscheidingsplan komen alle zaken aan de orde waarover afspraken gemaakt moeten worden zoals:

 • Kinder- en/of partneralimentatie op basis van de draagkracht (TREMA-normen)
 • scheiden van de financiën
 • de (koop)woning
 • verdeling van de inboedel
 • de verdeling van pensioenen

In een ouderschapsplan komen alle afspraken over:

 • hoe vertelt u het de kinderen
 • opvoeding en verzorging
 • respectvol ouderschap
 • kinderalimentatie
 • omgang met de kinderen
 • plan van overleg van ouders over de kinderen
 • co-ouderschap indien van toepassing

Dit ouderschapsplan is een wettelijk verplicht onderdeel voor een echtscheiding of uitschrijven van het geregistreerd partnerschap. Wij hebben indien gewenst een gesprek met de kinderen over hun wensen en belangen. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan, worden als gezamenlijk verzoek d.w.z. als een verzoek van u samen, ingediend bij de Rechtbank. Na ongeveer zes weken wordt de uitspraak in een zgn. beschikking door de rechtbank toegezonden. De echtscheiding moet daarna nog in het bevolkingsregister worden ingeschreven d.m.v. ondertekening van ‘de akte van berusting’.

*Indien gewenst kan er t.b.v. de balans, tevens een mannelijke mediator meekomen.