Monthly Archives: augustus 2016

Gesubsidieerd Echtscheiden

Category : Nieuws

Als partners hebben besloten te gaan scheiden is vaak de eerste vraag die men mij als mediator stelt:
“wat kost het”.
Logisch, echtscheiden geeft sowieso vaak al vermindering van inkomen op termijn dus de kosten van de begeleiding door de mediator wil men beperken.
Gelukkig is er voor (tijdelijk) minder draagkrachtigen een subsidie mogelijk. Bij het Akkoord Mediation zijn wij door de Raad voor Rechtsbijstand gemachtigd een zogenaamde ‘toevoeging’ aan te vragen voor cliënten. Daarmee wordt de echtscheiding bij de mediator vergoed. De Raad voor Rechtsbijstand toetst of de cliënt in aanmerking komt. Soms wordt er een eigen bijdrage van € 53,00 of € 105,00 vastgesteld, soms wordt de gehele echtscheiding vergoed.
Voor inlichtingen zijn we bereikbaar op werkdagen tot 20.00 uur en op woensdag tot 17.00 uur: 06-27283453.

De Raad voor Rechtsbijstand werkt alleen met MfN register mediators die gespecialiseerd zijn in echtscheiding.


Conflict over de erfenis

Category : Nieuws

Afgelopen week was het onderwerp in het tv-programma ‘Hollandse Zaken’ de erfenis en de conflicten die daaruit voort kunnen komen.
Er sprak iemand die ruzie had met een zus omdat hun moeder de zus had onterfd zonder dat deze dat wist.
Iemand wiens hele familie (van één gezin) uit elkaar was gevallen omdat de overledene de relatief kleine erfenis had vermaakt aan een goed doel.
Iemand die zich had ontfermt over een goede vriendin en onbedoeld de erfenis had geaccepteerd. Met alle gevolgen van dien.
En er kwam iemand aan het woord die uit een samengesteld gezin kwam en na het overlijden van vader en grootvader terecht kwamen in een 8 jaar durende procesvoering bij de rechtbank.
Allemaal kwesties waaruit ik concludeerde dat het erg belangrijk is dat je je erfenis vastlegt bij de notaris én het communiceert met de betrokken mensen. Dat laatste om te voorkomen dat je erfgenamen in zo’n conflict terecht komen.

De notaris/mediator Femmy Smink uit Sneek probeert “de waarheid te vinden” als ze bemiddelt in conflicten over erfenissen. In mijn ogen kan dat alleen met betrekking tot de juridische kant. De emotionele kant van het verhaal kent namelijk vele waarheden. Als mediator wil ik graag recht doen aan al deze waarheden. Ze staan mijns inziens voor behoeften.

Komen mensen er in een gesprek niet uit dan zou de rechtbank uitkomst moeten bieden. Daarover had Femmy Smink een mooie uitspraak “Waar een beroep wordt gedaan op de regels verdwijnt de ratio”:
De rechter spreekt recht volgens de wet en die geeft vaak geen of gedeeltelijke emotionele bevrediging.
De verhoudingen zijn na de uitspraak meestal wel bedorven. Zelf tot een oplossing komen kan de relaties sparen. Waarbij het belangrijk is de regels/de wet te kennen. Mediation is in erfenis kwesties een emotioneel proces maar als je de relatie goed wilt houden, biedt het wel een kans.
Kijk de uitzending: