Veelgestelde vragen

1. “Hoe start je met mediation?”

1. U kunt als partij in een conflict of echtscheiding zelf mediation voorstellen aan de andere partij. U kunt samen een mediator uitzoeken en contact leggen. Is het te moeilijk om de andere partij te benaderen dan kan de mediator van Het Akkoord dat ook voor u doen.

2.Ook kunt u een advies danwel verwijzing krijgen van een bedrijfsarts, de HRM afdeling, advocaat of van de rechtbank via het Bureau Mediation van de Rechtbank en het Juridisch Loket. Het Akkoord staat bij de laatste twee geregistreerd.

Als alle partijen bereid zijn om Het Akkoord in te schakelen, neemt de mediator het initiatief tot het plannen van de eerste bijeenkomst. U krijgt via de mail of per post een zgn. mediationovereenkomst en de bijbehorende NMI gedragsregels en het NMI reglement toegestuurd. Wij adviseren deze door te nemen.

2. “Hoe weet ik nu of ik een goede mediator heb?” In Nederland is het vak van mediator een vrij beroep. Mediators kennen meerdere registers maar dat van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is tot nu toe het grootst én gesprekspartner voor Juridisch Loket, het rijk en de rechterlijke macht. Een MfN register mediator  hanteert het MfN gedragsreglement en het MfN-reglement. Bij eventuele klachten kan het MfN worden ingeschakeld. Het MfN stelt eveneens eisen aan de kwaliteit van de mediator. Deze moet jaarlijks PE punten ( oa. bijscholing) behalen en een aantal mediations per jaar uitvoeren zodat de deskundigheid op peil blijft. De Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket en de Rechtbanken hebben hun criteria afgestemd op het MfN en stellen zelf vast welke mediators in aanmerking komen voor de term ‘Family and Divorce’ mediator. Het Akkoord Mediation is bij het MfN ingeschreven en voldoet bij alle genoemde instanties aan de vereiste criteria.

3. “Wat kost het?” Als particulier kost een mediationgesprek vanaf 1-1-2019 € 65,00 per uur per partij en € 180,00 voor een groepsmediation van meer dan drie personen (excl. 21% btw/ standaardkosten). U kunt, in overleg, ook kiezen voor een totaalprijs.

Mensen die door het Juridisch Loket of de Rechtbank zijn doorgestuurd krijgen voor de eerste twee uur een instaptarief van € 75,00 p/u.
Leden van de NTB vallen onder speciale tarieven  Extern advies van bijvoorbeeld een advocaat, notaris of een onafhankelijk financieel adviseur, is voor rekening van partijen zelf. Bij arbeidsconflicten komt het vaak voor dat de werkgever betaalt.

4. “Mijn inkomen is te laag om mediation te bekostigen, wat nu?” Het Akkoord kan voor u een financiële tegemoetkoming aanvragen een zgn. toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand. Uw inkomen en vermogen moet dan onder een bepaalde grens blijven. Als deze wordt toegewezen, is uw eigen bijdrage veelal € 53,00 of € 105,00. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering dan kunt u de mediationkosten van de mediation daar veelal declareren. Echtscheiding valt daar meestal buiten. De verzekering heeft zelf ook mediators maar u kunt aandringen op een onafhankelijke mediator.

5. “Hoe lang duurt een mediation?” Een gesprek duurt meestal 1,5 tot 2 uur per keer. Afhankelijk van de kwestie zijn twee tot vijf mediationgesprekken toereikend. Wij maken na het eerste gesprek een inschatting en treden in overleg als we denken dat het meer tijd kost.

6. “Kan ik iemand meenemen?” Als u iemand mee wilt nemen naar het gesprek kunt u dat voor de afspraak bij de mediator aangeven. De andere partij wordt dan tevens in gelegenheid gesteld iemand mee te nemen. Soms zal de mediator voorstellen dat de advocaat of een andere externe deskundige mee komt om het mediationproces sneller te laten verlopen.

7. “Waar is het?” Het Akkoord | Mediation werkt op meerdere lokaties: Den Haag, Heerenveen, Leeuwarden, Drachten, Sneek en Groningen. Wij kunnen in overleg ook op een door u voorgestelde lokatie komen. Voor de reiskosten vanaf 50 kilometer brengen we ad. € 0,30 per kilometer (excl. BTW) in rekening op basis van www.routenet.nl

8. “De andere partij en ik wonen te ver uit elkaar om met elkaar aan tafel te gaan. Kunnen we via de mail in gesprek?” Het is mogelijk om online een mediation gesprek aan te gaan. Ook online mediation kan worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.


Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.