Monthly Archives: november 2017

Nieuwe regels Huwelijks Goederen Gemeenschap

Category : Nieuws

Ben je al op de hoogte van de nieuwe regels met betrekking tot het nieuwe huwelijksvermogensrecht?
Tot 2018 deel je vermogen en schulden als je trouwt: zgn. gemeenschap van goederen. Als je op huwelijkse voorwaarden trouwt tot 2018, sluit je een overeenkomst af bij de notaris waarin je samen beschrijft wat buiten de gemeenschap valt.
Als je in 2018 trouwt is de situatie gedeeltelijk omgedraaid. Er is vanaf 2018 sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Privéschulden of privévermogen van voor het huwelijk blijft van degene die het betreft. En ook privégoederen van voor het huwelijk blijven van jezelf alsmede giften en/of erfenissen van ouders. Wil je bepaalde zaken vanaf 2018 tóch delen dan sluit je wederom een overeenkomst af bij de notaris.
Huwelijkskandidaten doen er verstandig aan zich goed te laten informeren.
Bij de notaris of bij de Family mediator. Kom eens langs!

Omtrent de woning en fiscaliteit m.b.t. huwelijk vond ik een informatief webinar.
http://www.hypotheekbusinessclub.nl/huwelijksvermogensrecht-per-2018-de-gevolgen-voor-uw-hypotheekadvies/