Werkwijze

De eerste bijeenkomst is meestal gezamenlijk maar het kan nodig zijn dat de intake apart van elkaar moet worden gehouden (zgn. caucus).

Mediationovereenkomst  In de eerste bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst besproken en toegelicht. Als alle deelnemers en de mediator deze hebben ondertekend  start de mediation . Elke partij – ook de mediator – heeft op ieder moment tijdens het gesprek, het recht de mediation te beëindigen. Kernpunten mokv betreft de vertrouwelijkheid, de motivatie, gedragsregels, de kosten en de nmi gedragsregels en reglement.

Inhoud en proces Tijdens de mediation verkent de mediator uw belangen en wensen  en maakt met u een lijst van mogelijke oplossingen. Daarbij  heeft de mediator aandacht voor de obstakels die u tegenkomt in de besluitvorming. Als de communicatie geblokkeerd is door emoties zullen we deze eveneens bespreekbaar maken.

Duur Meestal zijn twee tot vijf bijeenkomsten van één tot twee uur voldoende. Als er meer tijd nodig is zullen we dat gezamenlijk afstemmen. Voorwaarde om te verlengen is dat partijen zicht hebben op een oplossing en zich daarvoor inzetten.

Vastleggen afspraken De afspraken die partijen met elkaar maken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of convenant (echtscheidingsovereenkomst). Alleen ondertekende afspraken zijn rechtsgeldig. Een convenant kan bekrachtigd worden door de rechtbank in een beschikking.

“Het Akkoord | Mediation is deskundig op de zakelijke inhoud en betrokken bij het welbevinden van partijen”


Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.