Werkwijze

De eerste bijeenkomst is meestal gezamenlijk maar het kan nodig zijn dat de intake apart van elkaar moet worden gehouden (zgn. caucus).

In de eerste bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst besproken en toegelicht. Deze krijg je van te voren toegestuurd. Als alle deelnemers en de mediator deze overeenkomst hebben ondertekend  start de mediation . Elke partij – ook de mediator – heeft op ieder moment tijdens het gesprek, het recht de mediation te beëindigen. De kernpunten  van de mediationovereenkomst zijn vertrouwelijkheid,  inzet, gedragsregels, de kosten en de MfN gedragsregels en reglement.

Inhoud en proces Tijdens de mediation verkent de mediator de belangen en wensen van partijen en inventariseert  met  hen de mogelijke oplossingen. Daarbij  heeft de mediator aandacht voor de obstakels die  men tegenkomt in de besluitvorming. Conflicten roepen emoties op en deze maken het moeilijk om houdbare besluiten te nemen. Daarom is het belangrijk hier tijdens de mediationgesprekken aandacht aan te schenken.

Financiën De financiële toekomst is een belangrijk onderwerp binnen een echtscheiding. Je wilt zo snel mogelijk weten hoe deze er uit gaat zien. Wij vertellen over de wettelijke rechten en plichten m.b.t. partner- en kinderalimentatie en bijvoorbeeld de koopwoning. We maken gebruik van het rekenprogramma Splitonline wat geaccordeerd wordt door de rechtbanken. Het kan wenselijk zijn een financieel deskundige in te schakelen als er sprake is van een eigen bedrijf, eigen vermogen of een eigen woning. De mediator deelt de inhoudelijke kennis maar geeft geen inhoudelijke adviezen.

Duur Gemiddeld zijn vijf bijeenkomsten van anderhalf uur voldoende. Als er meer tijd nodig is zullen we dat gezamenlijk afstemmen. Voorwaarde om te verlengen is dat partijen zicht hebben op een oplossing en zich daarvoor inzetten.

Vastleggen afspraken De afspraken die partijen met elkaar maken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of convenant (echtscheidingsovereenkomst). Alleen ondertekende afspraken zijn rechtsgeldig. Een convenant kan bekrachtigd worden door de rechtbank in een beschikking.

“Het Akkoord | Mediation is deskundig op de zakelijke inhoud en betrokken bij het welbevinden van partijen”


Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.