Wijzigingen in de hypotheekrente aftrek

Wijzigingen in de hypotheekrente aftrek

Category : Nieuws

De hypotheekrente aftrek is een levend discussiepunt. Herziening van deze regeling is sinds de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 gestart. De aanpassingen als alleen aftrek voor de eerste eigen woning, beperking van de aftrek voor een periode van 30 jaar, de bijleenregeling, afschaffing van de goedkoperwoonregeling bij verhuizing en de invoering van een hoger eigenwoningforfait zijn al doorgevoerd.

In het belastingplan 2013 is opgenomen dat bij nieuwe hypotheken (en ook verhogingen op bestaande hypotheken), alleen hypotheekrente aftrek bestaat indien de lening gedurende een looptijd van 30 jaar wordt afgelost. Deze aflossing dient minimaal op annuïtaire basis te gebeuren. Deze regeling geldt voor hypotheken afgesloten vanaf 1 januari 2013.

Welke hypotheekvormen voldoen niet meer aan de eisen van de belastingdienst?

• Hypotheken waarin u afspreekt dat u over 30 jaar in één keer aflost. Een hypothecaire lening met een kapitaalverzekering of een bankspaarproduct voldoet vanaf januari 2013 niet meer aan de fiscale eisen.
• Aflossingsvrije leningen waarop u vrijwillig (dus zonder contractuele overeenkomst met de bank) aflost, ook al bestaat deze aflossing uit een fictieve annuïtaire aflossing.

Welke hypotheekvormen voldoen wel aan de eisen van de belastingdienst?

• Annuïtaire hypotheek.
• Lineaire hypotheek.
• Aflossingshypotheek waarbij contractueel de verplichting is vastgelegd dat u volgens een annuïtair schema aflost in 30 jaar.

Wat is een annuïteit?
Bij een annuïtaire aflossing betaalt u maandelijks eenzelfde bedrag. Dit bedrag is opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. Bij aanvang van de lening zult u meer rente betalen dan aflossing. Gedurende looptijd wordt het aflossingsdeel hoger en het rentedeel lager. Dit houdt in dat de rente aftrek voor de inkomstenbelasting ook daalt. De netto woonlasten zullen hierdoor stijgen.

De overgangsregeling

Voor wie geldt de overgangsregeling?
• Voor bestaande leningen geldt een eerbiedigende werking; deze hypotheekrente aftrek blijft gehandhaafd.
• Voor partijen die hun eigen woning in 2012 hebben verkocht, tijdelijk een andere woning huren en in 2013 een nieuwe woning aanschaffen.
• Voor partijen die een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst tot koopt zijn aangegaan maar waarvan de levering (op korte termijn) in 2013 plaatsvindt.
• Voor partijen die in 2012 een koop- aanneemovereenkomst hebben getekend, maar de woning nog niet is opgeleverd.

Een eigenwoningschuld op 31 december 2012 is een bestaande hypotheek, voor deze lening houdt u hypotheekrente aftrek tot het moment waarop voor deze lening de 30 jaarstermijn eindigt.
Deze bestaande lening kunt u, met behoud van de hypotheekrente aftrek, oversluiten of meeverhuizen naar een nieuwe woning. Hierbij dient u rekening te houden dat dit alleen geldt tot de hoogte van de huidige lening. Leent u een hoger bedrag dan gelden de nieuwe aflossingsregels!

Wat bij echtscheiding?

Bij echtscheiding wordt gekeken naar de schuldverhouding in de huidige hypotheek. Meestal zijn de partners ieder voor 100% aansprakelijk voor de hypothecaire lening. Zijn zij hierdoor ieder voor 50% eigenaar van een hypotheekschuld welke kan worden meegenomen naar de nieuwe woning? Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. Afspraken goed en duidelijk vastleggen in een convenant is op dit moment het enige dat kan worden gedaan, totdat er meer duidelijkheid in de wetgeving is opgenomen.
Indien één van de partijen de ander, na januari 2013, uitkoopt bij echtscheiding, geldt de nieuwe regeling. Het is een verhoging van de hypotheek. Annuïtaire aflossing in 30 jaar is hierdoor een verplichting indien partijen voor rente aftrek in aanmerking willen komen.

(door A-M van Doorn, financieel planner)


Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.